SAHİBKARLARIN MÖVCUD VƏ YA İNŞA EDİLƏCƏK TİKİNTİ OBYEKTLƏRİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ İLƏ TƏCHİZATI PROSEDURUNUN SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ Azərbaycanda…

SAHİBKARLARIN MÖVCUD VƏ YA İNŞA EDİLƏCƏK TİKİNTİ OBYEKTLƏRİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ İLƏ TƏCHİZATI PROSEDURUNUN SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ Azərbaycanda…

Azərbaycanda biznes və investisiya mühitinin əlverişliliyini, yerli və xarici investorlar üçün cəlbediciliyini daha da artırmaq, beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyini 

RU EN AZ
ELEKTRON QAİMƏ-FAKTURANIN TƏTBİQİ

ELEKTRON QAİMƏ-FAKTURANIN TƏTBİQİ

Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi zamanı elektron qaimə- fakturanın verilməsi vergi

RU EN AZ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIQ SƏVİYYƏSİNDƏ İSTEHLAK MALLARININ İSTEHSALINA DAİR STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ “Azərbaycan…

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIQ SƏVİYYƏSİNDƏ İSTEHLAK MALLARININ İSTEHSALINA DAİR STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ “Azərbaycan…

“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi” ölkə iqtisadiyyatında rəqabətqabi

RU EN AZ
Azərbaycanda çimərlik turizminin inkişafı

Azərbaycanda çimərlik turizminin inkişafı

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 30 mart, 2017 ci il tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair 2017–2020-ci illər

RU EN AZ
Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və Koordinasiyası Komissiyası

Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və Koordinasiyası Komissiyası

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Fərmanın tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikas

RU EN AZ
Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 17 mart, 2017–ci il tarixində “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası

RU EN AZ
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda dəyişikliklər

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda dəyişikliklər

Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanu

RU EN AZ
MİLLİ İQTİSADİYYAT VƏ İQTİSADİYYATIN ƏSAS SEKTORLARI ÜZRƏ STRATEJİ YOL XƏRİTƏLƏRİ

MİLLİ İQTİSADİYYAT VƏ İQTİSADİYYATIN ƏSAS SEKTORLARI ÜZRƏ STRATEJİ YOL XƏRİTƏLƏRİ

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf əsasında iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliy

RU EN AZ
AZƏRBAYCAN RƏQƏMSAL TİCARƏT QOVŞAĞI

AZƏRBAYCAN RƏQƏMSAL TİCARƏT QOVŞAĞI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev qeyri-neft sektorunun yüksək inkişaf tempini qoruyub saxlamaqla, onun ixrac imkanlarını genişləndirmək və rəqabət qabiliyyətini dahA

RU EN AZ
TİCARƏT FESTİVALLARI

TİCARƏT FESTİVALLARI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli 2295 nömrəli Sərəncamına əsasən, Azərbaycanda hər il Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təşkil edil

RU EN AZ

Şriftin ölçüsü

A A A

Saytın rəngi

R R R