Export Review / 2021-ci il / November №11 (56)

Export Review / 2021-ci il / November №11 (56)

It is an information bulletin that provides information on exports in the non-oil sector and export orders entered into the Azexport portal, and serves to educate entrepreneurs.

AZ
Export Review / 2021 / October №10 (55)

Export Review / 2021 / October №10 (55)

It is an information bulletin that provides information on exports in the non-oil sector and export orders entered into the Azexport portal, and serves to educate entrepreneurs.

AZ
Export Review / 2021 / September №9 (54)

Export Review / 2021 / September №9 (54)

It is an information bulletin that provides information on exports in the non-oil sector and export orders entered into the Azexport portal, and serves to educate entrepreneurs.

AZ
Export Review / 2021 / August №8 (53)

Export Review / 2021 / August №8 (53)

It is an information bulletin that provides information on exports in the non-oil sector and export orders entered into the Azexport portal, and serves to educate entrepreneurs.

AZ
Export Review / 2021 / Jule №7 (52)

Export Review / 2021 / Jule №7 (52)

Qeyri-neft sektoru üzrə ixraca və Azexport portalına daxil olan ixrac sifarişlərinə dair məlumatları əks etdirən, sahibkarları maarifləndirməyə xidmət edən informasiya bülletenidir

AZ
Export Review / 2021 / June №6 (51)

Export Review / 2021 / June №6 (51)

Qeyri-neft sektoru üzrə ixraca və Azexport portalına daxil olan ixrac sifarişlərinə dair məlumatları əks etdirən, sahibkarları maarifləndirməyə xidmət edən informasiya bülletenidir

AZ
Export Review / 2021 / May №5 (50)

Export Review / 2021 / May №5 (50)

Qeyri-neft sektoru üzrə ixraca və Azexport portalına daxil olan ixrac sifarişlərinə dair məlumatları əks etdirən, sahibkarları maarifləndirməyə xidmət edən informasiya bülletenidir.

AZ
İxrac icmalı / 2021-ci il / Aprel №4 (49)

İxrac icmalı / 2021-ci il / Aprel №4 (49)

Qeyri-neft sektoru üzrə ixraca və Azexport portalına daxil olan ixrac sifarişlərinə dair məlumatları əks etdirən, sahibkarları maarifləndirməyə xidmət edən informasiya bülletenidir

AZ
İxrac icmalı / 2021-ci il / Mart №3 (48)

İxrac icmalı / 2021-ci il / Mart №3 (48)

Qeyri-neft sektoru üzrə ixraca və Azexport portalına daxil olan ixrac sifarişlərinə dair məlumatları əks etdirən, sahibkarları maarifləndirməyə xidmət edən informasiya bülletenidir.

AZ
İxrac icmalı / 2021-ci il / Fevral №2 (47)

İxrac icmalı / 2021-ci il / Fevral №2 (47)

Qeyri-neft sektoru üzrə ixraca və Azexport portalına daxil olan ixrac sifarişlərinə dair məlumatları əks etdirən, sahibkarları maarifləndirməyə xidmət edən informasiya bülletenidir

AZ